Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada 2023 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2024 roku.

Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania dofinansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XII/2125/15 z dnia 30 października 2015 r. – zał. nr 1. oraz zarządzenie WA.0050.236.2023 Burmistrza Miasta Żary z dnia 9 listopada 2023 r. – załącznik nr 5.

Pozostałe dokumenty to:

  • Wzór oferty – zał. nr 2.
  • Wzór umowy – zał. nr 3.
  • Wzór sprawozdania – zał. nr 4.

Dodatkowych informacji udziela Marek Samuel – starszy inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu tel. 68 470 83 39.

Dokumenty można pobrać tutaj

Rozstrzygnięcie