Działania Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony środowiska za rok 2023