Efekty wspólnej pracy uczestników EMPIRII „Kapitał ludzki”Wspólnie ze Związkiem Miast Polskich zachęcamy pracodawców samorządowych, sekretarzy miast oraz pracowników działów kadr do zapoznania się z efektami pracy uczestników EMPIRII – sieci wymiany doświadczeń “KAPITAŁ LUDZKI”. Nasze miasto reprezentują przedstawicielki Zespołu Miejskiego ds. projektu “Żary, tu chcę żyć!!! Olga Boryń – sekretarz gminy, Beata Klaja i Magdalena Pejaś z działu kadr Urzędu Miejskiego w Żarach.
Jest to wspólna praca przedstawicieli ŻAR, Cieszyna, Jarosławia, Jasła, Jeleniej Góry, Niska, Zawiercia, Zgierza i Żywca oraz zespołu ZMP.
Związek Miast Polskich udostępnił na swojej stronie internetowej zestaw materiałów – opracowany przez tę sieć – do przygotowania i przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników – kliknij tutaj

Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 i budżetu państwa realizowany w ramach programu “Rozwój Lokalny”.