Ruszamy z kolejnymi konsultacjami, tym razem chcemy poznać Wasze zdanie na temat uruchomienia w naszym urzędzie Elektronicznego Biura Podawczego.
Zakup EBP to jedno z działań w zakresie rozwoju e-usług publicznych ujętych w Programie Rozwoju Instytucjonalnego naszego projektu “Żary, tu chcę żyć!!!”
Ankieta zawiera 7 krótkich pytań, a jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut. Chcemy poznać Wasze zdanie m.in. na temat funkcjonalności, jakie powinno spełniać urządzenie, a także czy jesteście zainteresowani szkoleniami dla mieszkańców w zakresie obsługi EBP.
Liczymy na  aktywność i czekamy na Wasze opinie do 04.03.2022 r.
Konsultacje dostępne są tutaj
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”
Dowiedz się więcej

Electronic Registry Office – public consultations

We are starting more consultations, this time we want to find out what you think about launching the Electronic Registry Office in our Town Hall. The purchase of ERO is one of the activities in the field of the development of public e-services included in the Institutional Development Program of “Żary, I want to live here!!!” project  The survey includes 7 short questions and only takes a few minutes to complete. We want to hear from you, incl. on the functionalities that the device should have, and whether you are interested in the training of residents in the scope of ERO’s services. We look forward to hearing from you and wait for your feedback until 04/03/2022. Consultations are available here.
“Żary, I want to live here!!!” project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the “Local Development” program