W Żarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta Forst Panem Sven Zuber – Członkiem Zarządu Miasta Forst oraz Panią Anetą Bałuszek – pracownicą Urzędu Miasta Forst do spraw projektów. Na spotkaniu omówiono możliwości współpracy w zakresie pielęgnacji tradycji historycznych, w szczególności Bibersteinów, współpracy jednostek muzealnych. Nakreślono kierunki wspólnego aplikowania o środki w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021–2027.