Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 r. w godzinach 12:00 i 12:30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.

Nadane będą następujące sygnały akustyczne:

– godz. 12:00 – ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty;

– godz. 12:30 – odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.