W okresie wszystkich świętych organizowane są przy ul.Szpitalnej w Żarach stoiska handlowe dla producentów i przedsiębiorców chcących prowadzić sprzedaż kwiatów i zniczy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie podań w biurze obsługi mieszkańca tutejszego Urzędu, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do dnia 13.10.2023 r. Przewiduje się przygotowanie około 60 stoisk handlowych. Przydzielanie stoisk odbędzie się w drodze losowania, które przewiduje się na dzień 18 października 2023 roku o godz. 10.00 w sali Folwarku Zamkowego w Żarach ul. Folwarczna 4.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży jest prowadzenie działalności gospodarczej lub produkcyjnej kwiatów. Dlatego do wniosku należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający powyższe. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 208 tut. urzędu lub pod numerem tel. (68) 470-83-29.