Strona pierwsza koncepcji Z satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy pracę nad koncepcją budowy wspólnego systemu ścieżek rowerowych na terenie Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (Miasto Żary, Miasto Żagań, Gmina Żary, Gmina Żagań, Gmina Iłowa). Integralną częścią koncepcji są dwa katalogi – map istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych oraz rekomendowanych rozwiązań projektowych, które to mają posłużyć jako pomoc przyszłym projektantom i wykonawcom.
Dokumenty, przy udziale Partnerów, opracował zespół z firmy GISgraph w ramach projektu pt.: „Żary – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

To także efekt wspólnej pracy nas wszystkich – mieszkańców ŻŻOF i rowerzystów, którzy aktywnie włączyli się w proces konsultacji oraz wypełnili ankietę online.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Z uwagi na duży format map analogowych przygotowaliśmy specjalną mapę online dostępną pod linkiem: https://zzof.gisgraph.pl/

Serdecznie dziękujemy za współpracę i do zobaczenia na szlaku!!!

Logotyp ŻŻOF