Lista członków Miejskiej Rady Seniorów

Lp.

Imię i Nazwisko
Kandydata

Funkcje

Podmiot
zgłaszający

1 Irena Marciniak Przewodnicząca

Lubuski Ruch Na Rzecz
Kobiet I Rodziny „Żar”

2 Tadeusz Horożaniecki Sekretarz Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
3 Bernadeta
Hendrykowska
Członek Polski Związek Emerytów
Rencistów I Inwalidów
4 Danuta Freder-
Kaczmarczyk
Członek Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
5 Danuta Sobieraj Członek Fundacja „Pogodna
Jesień Seniora”
6 Edward Kondratiuk Członek

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajobrazowe
im. Orląt Lwowskich

7 Elżbieta Łobacz-Bącal Członek Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
8 Halina Majeryk Członek PRZEDSTAWICIEL
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
9 Helena Bartosińska Członek Stowarzyszenie Przyjaciół
UTW ŻDK „Aktywny Senior”
10 Helena Mocek Członek Uniwersytet Trzeciego
Wieku ŻDK
11 Jadwiga Szkopińska Członek Burmistrz Miasta Żary
12 Maria Wróblewska Członek Polski Związek Emerytów
Rencistów I Inwalidów
13 Ryszard Masłowski Członek Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajobrazowe
im. Orląt Lwowskich
14 Stanisław Tarnas Członek Burmistrz Miasta Żary
15 Władysław Olejnik Członek Polski Związek Emerytów
Rencistów I Inwalidów
16 Zdzisława Kasprolewicz Członek PZD Stowarzyszenie
Ogrodowe Rod „Flora”
17 Elżbieta Ratajczak Członek Stowarzyszenie Ogrodów
Działkowych „Łużyce”
18 Wiesław Adamski Członek Stowarzyszenie 42 Pułku
Zmechanizowanego i 11
Brygady Zmechanizowanej