W naszym projekcie mamy coś dla młodych żaran – Młodzieżowy Inkubator Aktywności.
Do wspólnego działania na rzecz dzieci i młodzieży chcemy zachęcić również żarskie szkoły. Spotkaliśmy się z przedstawicielami żarskich placówek oświatowych i omówiliśmy przedsięwzięcia jakie zamierzamy zrealizować w ramach MIA, które ułatwią młodym rozwój zawodowy w naszym mieście. Naszym celem jest, aby młodzi ludzie mieli realny wpływ na rozwój naszego miasta.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

Youth Activity Incubator

Our project also involves something for young inhabitants of Żary – the Youth Activity Incubator. We want to encourage schools in Żary to work hand in hand for the benefit of our children and youth. We met with representatives of educational institutions in Żary and discussed the projects we intend to implement under the YAI, projects that will facilitate professional development of young people in our town. Our goal is for young people to have a real impact on the development of our town.
“Żary, I want to live here!!!” project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the “Local Development” program