Gmina Żary o statusie miejskim realizuje zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żarach. Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez Województwo w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego na 2023 r.

Kwota udzielonej dotacji: 114 750,00 zł.

Podstawowym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w mieście, polegająca na wymianie energochłonnych opraw sodowych na bardziej ekologiczne oprawy oświetleniowe LED.

Przedmiotem zadania jest demontaż 49 opraw sodowych i montaż 49 opraw LED na słupach oświetleniowych o wysokości 10 m, położonych wzdłuż dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zawiszy Czarnego w Żarach.

Przewidywane efekty zrealizowanego zadania:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną;
  • poprawa efektywności energetycznej;
  • obniżenie emisja dwutlenku węgla do atmosfery;
  • zmniejszenie kosztów zużycia energii, co jest bardzo ważną kwestą w czasach kryzysu energetycznego i rosnących kosztów wytwarzania energii;
  • poprawa wizerunku ulic i miasta;
  • redukcja światła przeszkadzającego.

Nowy standard oświetlenia na terenie gminy będzie miał wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.