Zakończyła się druga edycja konkursu STARTUP – SPOŁECZNIE POZYTYWNY, realizowanego w ramach projektu „Żary tu chcę żyć!!!”

JURY w składzie:

  1. Beata Kłębukowska – Dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
  2. Elżbieta Maj – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urząd Miejski Żary
  3. Joanna Małecka – Kierownik Oddziału Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
  4. Małgorzata Kaczmarczyk – Prezes Fundacja Przedsiębiorczość Żary
  5. Joanna Zielińska – Kmera – Zastępca Dyrektora Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  6. Krystyna Adamenko – Prezes Fundacja Pięknolesie
  7. Małgorzata Cegielska – Dyrektor Muzeum Żary

przyznało nagrody:

W I kategorii wiekowej od 7 do 14 lat:

I miejsce – Kacper Gąsiorowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarach – „Uniwersytet przygodowy”
II miejsce – Maciej Jakowicki ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Żarach – „Żarusie na mieście”
III miejsce – Damian Henke ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach – „ŻAR-PARK; Ksawery Szałagan z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarach  – „Grawitacja Żary”; Ryszard Paluch ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach – „Aplikacja na telefon – Aktywny Żaranin”

Wyróżnienia – Wiktoria Henke – „Bale u Promnitzów” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żarach; Antonina Syguła ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach – „Projekt teatralno-kostiumowego oprowadzania po Żarach.

W II kategorii wiekowej od 15 do 19 lat:

I miejsce – Wiktoria Jakowicka z Zespółu Szkół Ekonomicznych – Gra Monopoly
II miejsce – Amelia Mielniczyn z Zespółu Szkół Budowlanych – „Wypij wymaluj”

W III kategorii wiekowej od 20  do 25 lat:

I miejsce – Arkadiusz Olak „Ubrać się w przeszłość”

Wszystkim młodym biznesmenom serdecznie gratulujemy ciekawych pomysłów.