14.12.2022 r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z Miejską Radą Seniorów podsumowujące ich działalność na rzecz miasta, była to również okazja do podsumowania podjętych i zaplanowanych działań w ramach naszego projektu “Żary, tu chcę żyć!!!”, które omówił Patryk Faliński – Wiceburmistrz Miasta Żary.
Drodzy seniorzy dziękujemy Wam za zaangażowanie, aktywność i chęć działania na rzecz naszego miasta i liczymy na dalszą współpracę.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

On activities within “Żary, I want to live here!!!” Project with the Town Council of Seniors

On 14/12/2022 this year’s final meeting with the Town Council of Seniors took place whose aim was to summarize their activities for the town. It was also an opportunity to review the actions taken and planned as part of our “Żary, I want to live here!!!” Project, which were presented by Mr. Patryk Faliński – Deputy Mayor of Żary.
Dear Seniors! Thank you for your commitment, engagement and willingness to act on behalf of our town: we are counting on your further cooperation.
We wish you health, prosperity, joy and perseverance in the pursuit of your goals.
“Żary, I want to live here!!!” Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the “Local Development” program