Planowana zmiana organizacji ruchu 13.05.2024r. (poniedziałek).Wkraczamy w III etap wykonania robót na ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach.

Zamknięta zostanie ul. Żabikowska na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Moniuszki oraz odcinek ul. Moniuszki od ul. Żabikowskiej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.
Nie będzie wyjazdu z ul. Jagiellońskiej na ul. Moniuszki.
Zamknięty pozostaje Pl. Inwalidów do czasu położenia nawierzchni bitumicznej.
Objazd dla samochodów osobowych zostanie poprowadzony przez ul. Zielonogórską, następnie w ul. Drzymały, potem w ul. Kilińskiego,
Objazd dla pojazdów ciężarowych ulicą Zielonogórską do ul. Budowlanych, następnie w ul. Wiśniową, ul. Wapienną i na koniec w ul. Piastowską.

Zmianie ulegnie również rozkład komunikacji miejskiej oraz komunikacji międzymiastowej.
Przystanek z ulicy Żabikowskiej zostanie przeniesiony na ul. Podchorążych.
Trasa zastępcza komunikacji międzymiastowej zostanie poprowadzona przez ul. Podchorążych, na której znajduje się najbliższy przystanek autobusowy, następnie w ul. Broni Pancernej, ul. Lotników, ul. Wieniawskiego, ul. Paderewskiego i dalej ul. Czerwonego Krzyża w stronę Grabika.
Trasa zastępcza komunikacji miejskiej zostanie poprowadzona ul. Moniuszki dalej w ul. Chopina, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Paderewskiego, ul Wieniawskiego.