Przypominamy!!! Konsultacje!!!Do 24.11.2023r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Żary.

Zapraszamy do:
wypełnienia ankiety on-line
przekazywania uwag w postaci elektronicznej za pomocą platformy konsultacyjnej

Więcej informacji o konsultacjach oraz dokumenty do pobrania.