Szanowni Rodzice!

Do 12 marca br. w mieście Żary można składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.
Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w klasie I.
Kandydaci, którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci wówczas, gdy szkoła dysponowała będzie wolnymi miejscami. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie wyszczególnionych we wniosku kryteriów.

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.