Przypominamy, że w ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim istnieje możliwość udziału w spotkania konsultacyjnym on-line.
Spotkanie to przeprowadzone zostanie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 roku o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 5 listopada 2023 roku klikając w podany link.Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Więcej informacji o konsultacjach