W dniach 12 – 15 września w miejscowości Gárdony na Węgrzech zostało zorganizowane spotkanie miast partnerskich, w którym uczestniczyła delegacja naszego miasta. Głównym tematem spotkania była problematyka osób starszych oraz niepełnosprawnych, dlatego też w skład delegacji weszli miedzy innymi przedstawiciele Żarskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W konferencji oprócz naszej delegacji uczestniczyli: gospodarze (Węgrzy), Finowie, węgierska mniejszość narodowa z Rumunii, Niemcy oraz Francuzi. Goście uczestniczyli w różnego rodzaju pokazach, wycieczkach, prelekcjach, konferencjach oraz pracach w zespołach roboczych. Po powrocie przedstawiciele żarskiej delegacji spotkali się w ratuszu z Burmistrzem Żar Wacławem Maciuszonkiem, aby porozmawiać na temat pobytu w mieście partnerskim i podzielić się wrażeniami z tego wyjazdu.

Sprawozdanie ze spotkania miast partnerskich w języku angielskim zawarte zostało w pliku załączonym poniżej.