Za nami kolejne spotkanie… tym razem z naszymi ekspertami ze Związku Miast Polskich konsultowaliśmy nasze działania Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach naszego projektu “Żary, tu chcę żyć!!!”
Dziękujemy Pani Katarzynie Śpiewok, Lucynie Maury oraz Danucie Wesołowskiej za cenne wskazówki.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Dowiedz się więcej  

Meeting with experts from the Association of Polish Towns and Cities on IDP activities.

Yet another fruitful meeting … this time we consulted our activities of the Institutional Development Program with our experts from the Association of Polish Towns and Cities as part of “Żary, I want to live here!!!” project. We would like to thank Ms Katarzyna Śpiewok, Ms Lucyna Maury and Ms Danuta Wesołowska for their valuable insight.
“Żary, I want to live here!!!” project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.