Zdjęcie ze spotkania z Panią Elżbietą Rafalską - europosłem.Żary w dniu dzisiejszym gościły Panią Elżbietę Rafalską – europosła.

Podczas spotkania na ręce Pani Burmistrz Danuty Madej oraz prezesa ZGM – Krzysztof Tuga, przekazana została promesa na remont żarskiej noclegowni. Fundusze pochodzą z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Burmistrz naszego miasta poinformowała o środkach finansowych zdobytych z Programu Polski Ład i o stopniu zaawansowania w związku z ich realizacją. Podczas spotkania pracownicy urzędu oraz MOPS przedstawili sytuację socjalną w naszym mieście. Zastępca Burmistrza Patryk Faliński po krótce opowiedział o planach związanych z żarskim zamkiem. Dziękujemy Pani Elżbiecie Rafalskiej- europoseł, za cenne uwagi, propozycje oraz wstępną zapowiedź wizyty „roboczej” obejmującej inwestycje.