Plakat z informacjami o szkoleniach z e-usług

Zdjęcie strony ze szczegółami i harmonogramem szkoleń z e-usług

Zapraszamy mieszkańców miasta do uczestnictwa w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach dotyczących E-usług.

Poniżej informacje odnośnie rekrutacji, tematyki oraz harmonogramu szkoleń.

W razie zgłoszonej potrzeby zapewnimy tłumaczenie na język ukraiński