Zarówno w trakcie przygotowania projektu “Żary, tu chcę żyć!!!” jak i w trakcie jego realizacji, każde z miast laureatów ma wsparcie doradców Związku Miast Polskich.
Obecnie naszym doradcą jest Przemysław Cichocki, który wspólnie z Adamem Mikołajczykiem – Prezesem Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, a zarazem doradcą ZMP, poprowadzili dla nas warsztaty w zakresie skutecznej komunikacji z mieszkańcami z wykorzystaniem social mediów.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i funduszy Norweskich realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”

Szkolimy się Szkolimy się Szkolimy się

Dowiedz się więcej…

Szkolimy się