Postęp prac na ul. Boh. Getta sprawdzali Patryk Faliński wiceburmistrz Żar oraz Rafał Fularski naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej.
Zmienia się ona dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym.