Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w wysokości 42.208,50 zł – ul.

Osadników Wojskowych 35. Prace polegające na remoncie klatki schodowej – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zdjęcia: Piotr Hakman