Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w wysokości 50.000 zł – ul. Osadników Wojskowych 52-53.

Rewitalizacja ściany frontowej z wyłączeniem parteru oraz części ruchomych z piaskowca budynku.

Rewitalizacja ściany frontowej z wyłączeniem parteru oraz części ruchomych z piaskowca budynku