W naszym projekcie “Żary, tu chcę żyć!!!” stawiamy również na rozwój instytucjonalny.
Jednym z działań jakie będziemy realizować w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego jest rozwój e-usług, między innymi zostanie opracowana dokumentacja techniczna wykonania miejskiej sieci światłowodowej, która będzie przebiegała pomiędzy urzędem, a naszymi jednostkami i innymi wybranymi punktami w mieście. Dlatego też, w dniu dzisiejszym członkowie naszego Zespołu Miejskiego spotkali się z dyrektorami żarskich szkół podstawowych i przedszkoli w celu przygotowania wytycznych do dokumentacji.
Spotkanie było okazją również do przedstawienia założeń realizacji całego projektu, a także zaplanowanych działań, które będą wymagały udziału naszych placówek oświatowych.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Dowiedz się więcej  

In “Żary, I want to live here!!!” project we also focus on institutional development

One of the activities that we will implement under the Institutional Development Program is the development of e-services, including the development of technical documentation for the implementation of the municipal fibre-optic network, which will run between the town hall, our units and other selected locations throughout the town. Therefore, members of our Municipal Team met with directors of primary schools and kindergartens in Żary today in order to draw the guidelines for the documentation. The meeting was also an opportunity to present the assumptions for the implementation of the entire project, as well as scheduled activities that will require the participation of our educational institutions.
“Żary, I want to live here!!!” project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.