Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte.