Wizyta Wicewojewody Lubuskiego Dariusza Popławskiego w naszym mieście. Danuta Madej Burmistrz Żar pogratulowała nominacji na to zaszczytne stanowisko. Życzyła wytrwałości oraz satysfakcji z pracy. Była to również okazja do rozmowy o sprawach lokalnych i perspektywach rozwoju miasta.

Wizyta Wicewojewody