Zdjęcie ze spotkania z Wojewodą Lubuskim Panem Władysławem Dajczakiem

W naszym mieście gościliśmy Wojewodę Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.

Podczas spotkania z Danutą Madej – Burmistrz Miasta Żary, wiceburmistrzem Patrykiem Falińskim oraz naczelnikami wydziałów UM zostały omówione działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków z Funduszy Polski Ład. Zaprezentowano plany rewitalizacji żarskiego zamku, która jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji. Po spotkaniu w ratuszu wspólnie dokonano przeglądu inwestycji realizowanych na terenie naszego miasta, “Przebudowa ulicy Szymanowskiego i ulicy Krótkiej” oraz “Przebudowa ulicy Bohaterów Getta w Żarach wraz z drogami przyległymi”. Przypomnijmy inwestycje te są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych.