Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line
Wypełnij ankietę. Chcemy żebyście zaangażowali się w życie i sprawy naszego miasta w związku z tym proponujemy również możliwość wypełnienia ankiety w Urzędzie Miejskim w Żarach, pokój nr 102 w dniach:
– 13.11.23r. w godz. 8.00-15.00;
– 14.11.23r. w godz. 15.00-18.00.
Zależy nam na Państwa opinii (ocenie). Ankieta jest anonimowa.
Ankieta dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
Wypełnienie ankiety możliwe jest do 24.11.2023 r.
Więcej informacji o konsultacjach oraz dokumenty do pobrania