Od 15 września b.r. o przyznanie Żarskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby stale zamieszkujące na terenie miasta Żary w wieku: kobiety powyżej 60 r.ż., mężczyźni powyżej 65 r.ż.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowisko nr 5.