Gmina Żary z siedzibą Pl. Rynek 1-5 w Żarach realizuje przedsięwzięcie grantowe „Żary-dostępne miasto”,  finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności gminy w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej. Planowane działania ułatwią korzystanie z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Żarach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku osobom ze szczególnymi potrzebami, dla których  dostępność jest kluczowym warunkiem prowadzenia samodzielnego życia oraz pełnego uczestnictw w życiu społecznym naszego miasta.
W ramach grantu:
–  zapewnimy  informację na temat rozkładu pomieszczeń  w budynkach MOPS, ŚDS i Urzędu Miejskiego w sposób wizualny i dotykowy (obraz w formie wypukłej),
–  zakupimy i zamontujemy w kasie MOPS-u interkom kasowy (obsługa osób słabosłyszących),
– dostosujemy strony  internetowych MORiW i ŚDS do wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej,
– przeprowadzimy analizę i oględziny stanu dostępności architektonicznej  oraz informacyjno – komunikacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Żarach
Wartość grantu: 60 790,00 zł PLN